rasinėti

rasinėti
rasinė́ti, -ė́ja, -ė́jo iter. dem. rasinti: Lietus rasinė́ja Grž.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • rašinėti — rašinėti, ėja, ėjo iter. dem. rašyti: 1. Senelis ta (tai) tas mokė tą raštą, čia mokė rašinėti Lnk. | Benas sėdėjo, pirštu kažką rašinėdamas ant suolo V.Bub. 2. SD251, N, K Žėdną dieną rašinėk po truputį J. Turėdamas lengvą plunksną, [M.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • rašinėti — vksm. Susimą̃sčiusi ji̇̀ šakelè kažką̃ rašinėjo šlapiamè smė̃lyje …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • aprašinėti — Š; M 1. iter. dem. aprašyti 1: Neaprašinėsiu čia smulkiau nei savo ankstyvosios jaunystės, nei mokslo metų V.Myk Put. Man rodos, nėra reikalo ilgai aprašinėti, kokie sunkūs, dramatiški ir sudėtingi buvo pokario metai Lietuvos kaime K.Saj. Anas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atrašinėti — 1. M iter. dem. atrašyti 1: Pirma tik jis atrašinėjo, o jy ne Lp. Ana jiemu atrašinėja Dv. 2. refl. BŽ337 raštu formaliai atsakinėti į raštą: Į motinos laiškus jis atsirašinėdavo šaltais laiškais rš. rašinėti; aprašinėti; atrašinėti; įrašinėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • beraštis — 1 berãštis, ė smob. (2) Š kas nemoka rašyti ir skaityti, bemokslis: Navikas Jonas buvo bemokslis, beraštis Užuožerių kaimo valstietis A.Vien. Man vis tekdavo beraščiams sodiečiams laiškai rašinėti Pt. ^ Beraščiui ir akiniai nepadės KrvP(Mrj) …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dėlioti — dėlioti, ioja, iojo, dėlioti, ioja, iojo 1. dėstinėti (į krūvą), kraustyti: Žirnius dėliok į krūvą ant dirvos J. Dėliok, kol sudėliosi kraitį J. | refl. tr.: Daug maloniau ir sveikiau uogeles pačiam skabytis ir po vieną sau į burną dėliotis Vaižg …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išrašinėti — Š 1. iter. dem. išrašyti 4: Žodžių su sakiniais išrašinėti iš įvairių raštų ir rankraščių dabar įkinkiau studentus KlbXIV164(K.Būg). 2. iter. dem. išrašyti 5: Išrašinėju, kur geriausios rūšies [pomidorai] Pls. 3. iter. dem. išrašyti 7:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • lytuotas — lytuotas, a adj. (1) žr. lytotas 1: Praėjusieji metai lytuoti buvo Mžk. Ka tik koki lytuota, gali numie rašinėti Vgr. Iš lytuotų metų bulbės nesveikos A1884,186 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nurašinėti — 1. iter. dem. nurašyti 2: Nors veikalas tuo metu nebuvo išspausdintas, tačiau buvo nurašinėjamas ir skaitomas rš. Aš, žinau, turėjau nurašinėti J. Jablonskio pabrauktas vietas iš tekstų LKI77(J.Balč). | refl. tr.: Ne tik skaitęs beveik visas jų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parašinėti — parašinėti; SD1127, Sut iter. dem. parašyti: 1. Parašinėk atsisėdęs, nevaikščiok po sodą (kaimą) Rdn. 2. Mėgstu ir pats šį bei tą parašinėti rš. 3. refl. Ev iter. dem. parašyti 6 (refl.): Ir ėjo visi parašinėtųs, kiekvienas ingi miestą savo SE16 …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”